Achtergrond van Bulgarije

Bulgarije is een prachtig land met mooie bossen, ruige berggebieden en een vriendelijke bevolking.

Geschiedenis

Bron: Gelicenseerd door Royal Vakanties

Archeologische vondsten wijzen uit dat al rond 5500 voor Chr. mensen wonen in het gebied dat nu Bulgarije vormt. Vanaf 3000 v. Chr. trekken de Thraciërs dit gebied binnen zij vormen het eerste grote volk in wat nu Bulgarije is. Rond de 4de eeuw v. Chr. valt het Thracische rijk uiteen en worden delen van het gebied veroverd door de Macedoniërs. In de eerste eeuw n. Chr. zijn het vervolgens de Romeinen die de Thraciërs volledig verdrijven. Onder de Romeinen groeit Serdica, wat nu Sofia is, uit tot een grote stad. In de 4de en 5de eeuw n. Chr. wordt de Romeinse overheersing steeds bedreigd door aanvallen van Visigoten, Hunnen en Slaven. De onderlinge gevechten pakken gunstig uit voor de Slaven, die hierdoor steeds meer terrein op de Balkan winnen. In de 7de eeuw verandert deze situatie. De Slaven die onder het Byzantijnse Rijk min of meer met rust gelaten worden, krijgen nu bezoek van de Bulgaren, een Turkse stam uit Azië. De Slaven leggen het tegen dit agressieve volk af en ook Byzantium kan weinig tegen hen beginnen. Aan het eind van de 7de eeuw wordt het Eerste Bulgaarse Koninkrijk uitgeroepen. De Bulgaren nemen veel van de taal en cultuur van de Slaven over en ook het christelijke geloof. Het Bulgaarse rijk breidt zich ondertussen verder uit ten koste van de Byzantijnen. Hieraan komt echter een einde wanneer Byzantium een opleving kent en in de 11de eeuw stort het Eerste Bulgaarse Rijk definitief in. Tot 1185 behoort het dan weer toe aan Byzantium. In dat jaar komt de Bulgaarse onvrede tot een climax en vindt een opstand tegen de Byzantijnen plaats. In 1187 wordt het Tweede Bulgaarse Koninkrijk uitgeroepen. Het koninkrijk kent enkele goede periodes, maar vanwege haar ligging, omringd door verschillende naties, heeft het voortdurend te maken met invasies en aanvallen van buitenaf. Het zijn uiteindelijk de Ottomanen die het eind van het Tweede Bulgaarse Koninkrijk inluiden. Vanaf de 14de eeuw winnen de Ottomanen steeds meer terrein op de Byzantijnen en uiteindelijk lijven zij ook Bulgarije in. Twee kruistochten worden tevergeefs georganiseerd om het land uit Ottomaanse handen te houden. De Ottomaanse periode is over het algemeen geen goede tijd voor de Bulgaren. Veel edelen en hoog aangeschreven Bulgaren worden vermoord of tot slaaf gemaakt en hoewel het christelijk geloof niet wordt verboden, leggen de Ottomanen wel bepaalde restricties op en worden moslims bevoorrecht. In de 18de eeuw treedt verval in het Ottomaanse Rijk in en de weerstand van de Bulgaren neemt toe. Deze weerstand gaat gepaard met een hernieuwd nationalisme en dit leidt uiteindelijk tot de Nationale Wedergeboorte. Een periode waarin het patriottisme hoogtij viert en de Bulgaarse cultuur nieuw leven wordt ingeblazen. In de 19de eeuw komt een anti-Ottomaanse onafhankelijkheidsbeweging op gang. Het hoogtepunt hiervan wordt in 1876 bereikt tijdens de Aprilopstand. Hoewel de opstand zeer makkelijk, maar bloederig, door de Ottomanen de kop in wordt gedrukt, leidt deze en met name het optreden van de Ottomanen wel tot steun voor de Bulgaren van onder andere de Russen. Een jaar later verklaren zij, de Russen, de oorlog aan de Ottomanen en slechts weer een jaar later wordt de onafhankelijke Bulgaarse staat uitgeroepen. De West-Europeanen, die bang zijn voor een te grote Russische invloed in Oost-Europa, gooien roet in het Bulgaarse eten. Zij bepalen dat slechts het deel ten noorden van de Balkan werkelijk onafhankelijk is, maar dat het zuidelijke deel nog altijd een provincie, Oost-Roemelië, van het Ottomaanse rijk zal vormen. Dit bevordert de rust en eenheid in de regio totaal niet. De Bulgaarse leider Alexandûr Batenberg moet zowel de Russen als de nationalisten tevreden houden en dit lukt slecht. In 1886 grijpen de nationalisten de macht in Oost-Roemenië en roepen zij om een verenigde Bulgaarse staat. In het begin van de 20ste eeuw sluit Bulgarije een anti-Ottomaans verdrag met Griekenland en Servië en in 1912 voeren zij oorlog met de Ottomanen. Deze Eerste Balkanoorlog eindigt met een overwinning voor de Bulgaren. In 1913 voert Bulgarije vervolgens oorlog met haar voormalig bondgenoten, omdat zij grote delen van Macedonië innemen, een land dat de Bulgaren als hun eigendom beschouwen. Deze Tweede Balkanoorlog wordt door de Bulgaren verloren. In de eerste Wereldoorlog steunt Bulgarije Duitsland en Oostenrijk en het verliest daarmee uiteindelijk opnieuw Macedonisch grondgebied. Tijdens WOII sluit Bulgarije in eerste instantie een alliantie met de Duiters, maar wanneer een Duitse overwinning lang niet zeker blijkt te zijn, zoekt het land samenwerking met de geallieerden. Een communistische aanval kan echter niet worden afgewend en het Rode Leger schenkt de Bulgaarse communisten de macht. De monarchie wordt afgeschaft en Bulgarije wordt een republiek. In 1949 komt Cherenkov aan de macht en hij leidt een stalinistische periode in Bulgarije in. De dood van Stalin heeft uiteindelijk een wisseling van de macht in Bulgarije tot gevolg, maar ook Zhivkov is een communistisch leider. Hij krijgt het in de jaren tachtig, wanneer het communistische systeem op weinig steun meer kan rekenen, moeilijk. Zhivkov’s reactie is een aanval op de Bulgaarse Turken om een nationalistische beweging op gang te krijgen. Vele Bulgaarse Turken verlaten hierop het land. Hun situatie wordt pas beter wanneer Zhivkov gedwongen wordt af te treden en Bulgarije een nieuwe richting opgaat. Vanaf de jaren ’90 vinden in Bulgarije voortdurend machtswisselingen tussen verschillende politieke partijen plaats. Alle werken echter samen op één front en dat is samenwerking met West-Europa. In 2007 treedt Bulgarije toe tot de EU.

Bron: Gelicenseerd door Royal Vakanties

Ligging

Bron: Gelicenseerd door Royal Vakanties

Bulgarije ligt in het zuidoosten van Europa. Het land grenst aan Macedonië, Turkije, Griekenland, Roemenië en Servië. In het oosten grenst Bulgarije aan de Zwarte Zee. De grens tussen Roemenië en Bulgarije wordt gevormd door de rivier de Donau.

Bevolking

Bron: Gelicenseerd door Royal Vakanties

In Bulgarije wonen zo’n 7,5 miljoen mensen, waarvan de meerderheid etnisch Bulgaars is. In het land wonen kleine aantallen Turken, Roma en Macedoniërs. 85% van de bevolking is Bulgaars-Orthodox en 12% is Islamitisch. De officiële taal is het Bulgaars, dat gebruik maakt van het cyrillisch alfabet.

Landschap

Bron: Gelicenseerd door Royal Vakanties

Bulgarije kent een aantal bergketens en hiertussenin liggen (vruchtbare) vlakten. Het midden van het land wordt gekenmerkt door het Balkangebergte. Ten noorden van dit gebergte ligt de Donauvlakte, een zeer vruchtbaar gebied met wijngaarden en akkers. In het zuidwesten van Bulgarije bevinden zich het Rila- en Piringebergte. In het zuiden ligt het vierde gebergte van het land, het Rodopegebergte. In het oosten grenst Bulgarije aan de Zwarte Zee en langs de kust hiervan bevinden zich prachtige zandstranden.

Architectuur

Bron: Gelicenseerd door Royal Vakanties

Kenmerkend voor het land is de architectuur van de Nationale Wedergeboorte. In deze periode worden praktische, maar mooie gebouwen geconstrueerd. Huizen krijgen een sierlijke kleur en mooie houten plafonds en tellen meestal meerdere verdiepingen. De begane grond heeft weinig ramen en de eerste verdieping, die qua oppervlakte meestal groter is dan de begane grond en dus uitsteekt, heeft meer ramen. Het laagste gedeelte van het huis is vaak uit steen opgetrokken, terwijl de bovenste verdiepingen van hout zijn. Behalve architectuur van de Nationale Wedergeboorte treft u in Bulgarije Thracische graven, Romeinse bouwwerken, Osmaanse architectuur, waaronder met name moskeeën en bazaars, en enkele communistische bouwwerken.